جواب نیوز

سهم پروژه‌های کاربردی در تحقیقات افزایش یافت

تحقیقات

بر اساس آمارهای مرکز آمار، سهم پروژه‌های کاربردی انجام شده نسبت به کل پروژه‌های انجام شده در سال ۱۳۹۵ (٥٤ درصد) بوده که بیش‌ترین سهم را در میان سایر پروژه‌های انجام شده داشته است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار به مناسبت روز پژوهش نتایج یک طرح که در سال ۱۳۹۵ انجام شده است را منتشر کرد. بر این اساس در سال ١٣٩٤ از تعداد ۸۳ هزار و ۶۳۷ پروژه تحقیق و توسعه، سهم پروژه‌های کاربردی انجام شده ۴۵ هزار و ۱۵۲ فقره (٥٤ درصد) بوده که بیش‌ترین سهم را در میان سایر پروژه‌های انجام شده داشته است.

در مقایسه پروژه‌های سال ١٣٩٤ با سال ١٣٩٢، پروژه‌های توسعه‌ای از رشد ٢.٤١ درصدی حکایت دارد. پروژه‌های بنیادی نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است اما در مقابل از تعداد پروژه‌های کاربردی کاسته شده است.

همچنین توزیع محققان کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه برحسب مدرک تحصیلی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٤ از ۶۴ هزار و ۷۷۸ نفر محقق معادل تمام‌وقت ۳۹ هزار و ۷۰ نفر (٣.٦٠ درصد) دارای مدرک دکترای تخصصی، ۱۵ هزار و ۶۴ نفر (٢.٢٣درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای، ٨٠٦٦ نفر (٥.١٢درصد) دارای مدرک کارشناسی و ٢٥٩٧ نفر (٠.٤ درصد) داری مدرک دیپلم و فوق ‌دیپلم بوده‌اند.

در مقایسه محققان سال ١٣٩٤ با سال ١٣٩٢، محققان دارای مدارک دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای روند افزایشی و محققان دارای مدارک کارشناسی، دیپلم و فوق ‌دیپلم روند کاهشی داشته‌ است.

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه نشان می‌دهد که سایر کارکنان تحقیقاتی معادل تمام‌وقت در سال ١٣٩٤ معادل ۲۶ هزار و ۹۴۳ نفر بوده است که از این تعداد ٨٦٧٢ نفر (٢.٣٢درصد) دستیار محقق، ٣٩٣٣ نفر (٦.١٤ درصد) تکنیسین و ۱۴ هزار و ۳۳۸ نفر (٢.٥٣درصد) کارکن دفتری و پشتیبانی بوده‌اند. در مقایسه سایر کارکنان تحقیقاتی سال ١٣٩٤ با سال ١٣٩٢ روند کاهشی بوده است.

کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در سال ١٣٩٤ برای ٢١٦٠ کارگاه دارای فعالیت تحقیق و توسعه حدود ۴۷ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۶۱۹ میلیون ریال بوده است که این هزینه به تفکیک هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای به ترتیب عبارت است از ۳۶ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۸۹۴ و ۱۰ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۷۵۲ میلیون ریال است.

در مقایسه کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در سال ١٣٩٤ با سال ١٣٩٢، به دلیل افزایش کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه در سال ١٣٩٤ این هزینه‌ها تقریباً دو برابر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، این مرکز در راستای پاسخ به این نیازها، آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت‌های تحقیق و توسعه را از سال ١٣٧٦ به‌صورت هر دو سال یکبار و پس از آن از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٥ (به جز سال‌های ١٣٩١و ١٣٩٤) به طور متوالی اجرا کرده است. درضمن این طرح در سال ١٣٩٦ اجرا نشده اما در آبان ماه سال ١٣٩٧ این طرح توسط مرکز آمار ایران اجرا شده است.

نتایج اجرای این طرح در سال ١٣٩٥ به مناسب روز پژوهش منتشر شده است. در طرح آمارگیری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در دی ماه سال ١٣٩٥ اجرا شد، به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی و کارگاه‌های صنعتی٥٠ کارکن و بیشتر دارای واحد تحقیق و توسعه مراجعه و اطلاعات مربوط به محققان (کل و معادل)، سایرکارکنان (کل و معادل)، پروژه‌ها و هزینه‌های تحقیق و توسعه در سال ١٣٩٤ جمع‌آوری شده است.

انتهای پیام

لینک کوتاه لینک

اخبار مرتبط

نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.